Ing. Richard Cserhelyi - AXIOMA

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!