Jozef Čičut

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20102009