Ján Halama

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013