Michal Šima - MŠ

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2012