Hradné múzeum vo Fiľakove

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 979 7221 083 6651 018 6751 084 2201 184 149
Aktivácia 1 4431 6440,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 941,49727,991 012801,02233,08
Časové rozlíšenie pasív 218 716236 528210 495226 909238 462
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,202,972,241,09-0,5705
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,254,104,552,232,30
Celková tržba 107 49666 61950 75149 11135 044
Celková tržba v minulom roku 77 76850 75149 11142 61836 724
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -32,83-38,46-26,98-20,5615,44
Celkový dlh 784 913869 752839 291901 149888 154
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -52 669-67 091-69 738-47 840-32 822
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 52 66967 09169 73847 84032 822
Čistý cash flow 52 66967 09169 73847 84032 822
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 0338 43613 28217 5823 324
Čistý zisk -4 0577 59912 72817 2762 994
Čistý zisk v minulom roku 2 76512 72817 276-6 7247 084
Cudzie zdroje 23 90622 61431 11043 838-57 532
Daň z príjmov 1 025836,19554,17306,57330,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 354554,17306,57480,00342,92
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 025836,19554,17306,57330,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,356,0421,3826,950,0000
Doba obratu aktív 3 6126 7338 3419 14014 237
Doba obratu pohľadávok 4,356,0421,3826,950,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 59,67101,62125,37180,83171,31
EBIT v minulom roku 4 11913 28217 582-6 2447 427
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 0338 43613 28217 5823 324
EBITDA 36 04047 921100 256108 79369 781
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 36 04047 921100 256108 79369 781
Finančná páka -40,98-47,92-32,74-24,7320,58
Finančné účty 52 66967 09169 73847 84032 822
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 36 04047 921100 256108 79369 781
Krátkodobé pohľadávky 1 181971,692 6113 1970,0000
Krátkodobé záväzky 16 18516 35615 31121 45014 248
Materiál 22,6268,7568,7568,7568,75
Náklady na predaný tovar 47 29743 32830 34023 04525 847
Neobežný majetok 913 5671 002 533934 8391 022 3671 146 214
Obežný majetok 65 21480 40582 82561 05237 701
Obrat obežného majetku 1,520,73070,53820,70920,8052
Odpisy 40 09740 32187 52891 51766 787
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 40 09740 32187 52891 51766 787
Osobné náklady 180 719149 795129 495127 254109 984
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 36 04047 921100 256108 79369 781
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,53201,141,561,101,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,45390,33710,44610,9163-1,75
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,80120,80260,82390,83120,7500
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -32,83-38,46-26,98-20,5615,44
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 21,7818,158,378,2812,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 21,7818,158,378,2812,73
Služby 48 74044 97230 34023 04525 847
Stupeň prevádzkovej páky -0,53260,48380,7310-2,440,4690
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 1 4430,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 99 00558 74844 57943 29830 358
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 99 00558 74844 57943 29830 358
Tržby za vlastné výkony a tovar 107 49666 61950 75149 11135 044
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 77 76850 75149 11142 61836 724
Účtovný cash flow 52 66967 09169 73847 84032 822
Vlastné imanie -23 906-22 614-31 110-43 83857 532
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 979 7221 083 6651 018 6751 084 2201 184 149
Všetky záväzky 784 913869 752839 291901 149888 154
Výsledok hospodárenia -4 0577 59912 72817 2762 994
Výsledok hospodárenia po zdanení -4 0577 59912 72817 2762 994
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 2 76512 72817 276-6 7247 084
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -4 0577 59912 72817 2762 994
Zásoby 11 36411 19610 4759 7004 283
Záväzky súčet 784 913869 752839 291901 149888 154
Zisk pred zdanením -3 0338 43613 28217 5833 325
Zmena Celkovej tržby 1,381,311,031,150,9543
Zmena EBIT -0,73620,63510,7554-2,820,4475
Účtovné závierky