Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri ZŠ Lúčna, Námestie Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!