Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Základnej škole Ladomirová

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!