Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri CVČ Ulica gen. Svobodu, Medzilaborce

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!