Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku, Materská škola Ul. Ľ. Štúra, 089 01 Svidník

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!