Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!