Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovenku pri Základnej škole s materskou školou, Školská 12, 082 56 Pečovská Nová Ves

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!