Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Rudná

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!