Obvodný úrad Štúrovo

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2013201220112010
Aktíva 34 69865 331109 73396 078
Bežná likvidita III. stupeň 3,321,121,041,06
Časové rozlíšenie aktív 0,000015,90130,83242,73
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000738,27
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00002,026,452,55
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,98360,99811,02
Celková tržba 538,80423,501 2811 945
Celková tržba v minulom roku 423,501 2811 9451 514
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,91-6,96-13,92-9,74
Celkový dlh 43 57476 290118 225106 245
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-22 171-54 793-27 776
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000022 17154 79327 776
Čistý cash flow 0,000022 17154 79327 776
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 083-2 4672 413-3 477
Čistý zisk 2 083-2 4672 413-3 477
Čistý zisk v minulom roku -2 4672 413-3 4773 441
Cudzie zdroje 8 87610 9598 49210 906
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 1162 643618,66296,21
Doba obratu aktív 23 50556 30631 26418 030
Doba obratu pohľadávok 2 1162 643618,66296,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 636,6819 42715 6415 109
EBIT v minulom roku -2 4672 413-3 4773 441
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 083-2 4672 413-3 477
EBITDA 10 58510 09416 25711 106
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 58510 09416 25711 106
Finančná páka -3,91-5,96-12,92-8,81
Finančné účty 0,000022 17154 79327 776
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 58510 09416 25711 106
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,02710,34500,50030,2834
Krátkodobé pohľadávky 3 1233 0672 1711 578
Krátkodobé záväzky 939,8422 54154 89927 224
Náklady na predaný tovar 28 67431 59232 91735 375
Neobežný majetok 31 57540 07752 63866 481
Obežný majetok 3 12325 23856 96429 354
Odpisy 8 50212 56113 84314 583
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 50212 56113 84314 583
Osobné náklady 296 426279 110337 674315 654
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 58510 09416 25711 106
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,000052,3542,7714,28
Pohotová likvidita II. stupeň 3,321,121,041,06
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,261,171,081,11
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,91-6,96-13,92-9,74
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,98360,99810,9933
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,127,567,279,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,127,567,279,57
Služby 28 67431 59232 91735 375
Stupeň prevádzkovej páky -0,6636-3,09-1,05-0,7863
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 538,80423,501 2811 945
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 538,80423,501 2811 945
Tržby za vlastné výkony a tovar 538,80423,501 2811 945
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 423,501 2811 9451 514
Účtovný cash flow 0,000022 17154 79327 776
Vlastné imanie -8 876-10 959-8 492-10 906
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 69865 331109 73396 078
Všetky záväzky 43 57476 290118 225106 245
Výsledok hospodárenia 2 083-2 4672 413-3 477
Výsledok hospodárenia po zdanení 2 083-2 4672 413-3 477
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -2 4672 413-3 4773 441
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2 083-2 4672 413-3 477
Záväzky súčet 43 57476 290118 225106 245
Zisk pred zdanením 2 083-2 4672 413-3 477
Zmena Celkovej tržby 1,270,33060,65871,28
Zmena EBIT -0,8443-1,02-0,6941-1,01