Športové a turistické služby Nesvady

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 21 41122 47411 88311 6826 461
Bežná likvidita III. stupeň 3,073,262,572,2010,47
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,43-0,8082-1,91-2,14-1,22
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,933,132,442,099,53
Celková tržba 45 84432 48836 09733 43538 586
Celková tržba v minulom roku 32 48836 09733 43538 58639 179
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,500,34911,011,250,3366
Celkový dlh 12 8465 8165 9656 4841 627
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 284-13 463-11 302-11 101-5 880
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 28413 46311 30211 1015 880
Čistý cash flow 12 28413 46311 30211 1015 880
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 426,66238,59912,19466,88463,67
Čistý zisk 337,07188,49720,64364,17361,67
Čistý zisk v minulom roku 188,49720,64364,17361,67366,30
Cudzie zdroje -8 565-16 658-5 918-5 198-4 833
Daň z príjmov 89,5950,10191,55102,71102,00
Daň z príjmov v minulom roku 50,10191,55102,71102,00103,31
Daň z príjmov z bežnej činnosti 89,5950,10191,55102,71102,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,626,535,876,345,49
Doba obratu aktív 170,47252,50120,16127,5361,11
Doba obratu pohľadávok 4,626,535,876,345,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,4048,3346,8257,925,84
EBIT v minulom roku 238,59912,19466,88463,67469,61
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 426,66238,59912,19466,88463,67
EBITDA 2 7102 309720,64364,17361,67
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 7102 309720,64364,17361,67
Finančná páka 2,501,352,012,251,34
Finančné účty 12 28413 46311 30211 1015 880
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4000-0,7412-0,4980-0,4449-0,7482
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,40000,74120,49800,44490,7482
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 7102 309720,64364,17361,67
Krátkodobé pohľadávky 580,90580,90580,90580,90580,90
Krátkodobé záväzky 4 1954 3014 6305 305617,09
Náklady na predaný tovar 18 9337 27816 1499 7327 799
Neobežný majetok 8 5468 4310,00000,00000,0000
Obežný majetok 12 86514 04411 88311 6826 461
Obrat aktív 2,141,453,042,865,97
Obrat neobežného majetku 5,363,850,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 3,562,313,042,865,97
Odpisy 2 3732 1210,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 3732 1210,00000,00000,0000
Osobné náklady 56 64551 12545 12249 73538 920
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 7102 309720,64364,17361,67
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,57370,59900,95110,95030,9101
Pohotová likvidita II. stupeň 3,073,262,572,2010,47
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6972-1,24-0,5236-0,4682-0,8221
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60000,25880,50200,55510,2518
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,500,34911,011,250,3366
Rýchla likvidita I. stupeň 2,933,132,442,099,53
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,742,528,2817,804,50
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,742,528,2817,804,50
Služby 18 9337 27816 1499 7327 799
Stupeň prevádzkovej páky 1,270,29061,811,161,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 45 84432 48836 09733 43538 586
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 45 84432 48836 09733 43538 586
Tržby za vlastné výkony a tovar 45 84432 48836 09733 43538 586
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 32 48836 09733 43538 58639 179
Účtovný cash flow 12 28413 46311 30211 1015 880
Vlastné imanie 8 56516 6585 9185 1984 833
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 41122 47411 88311 6826 461
Všetky záväzky 12 8465 8165 9656 4841 627
Výsledok hospodárenia 337,07188,49720,64364,17361,67
Výsledok hospodárenia po zdanení 337,07188,49720,64364,17361,67
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 188,49720,64364,17361,67366,30
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 337,07188,49720,64364,17361,67
Záväzky súčet 12 8465 8165 9656 4841 627
Zisk pred zdanením 426,66238,59912,19466,88463,67
Zmena Celkovej tržby 1,410,90001,080,86650,9849
Zmena EBIT 1,790,26161,951,010,9874
Účtovné závierky