Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Vnútorná okružná 1189

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!