"Pravoslávny cirkevný zbor svätého Nikolaja"

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!