Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 3 322 704 1861 353 322 5801 300 585 6451 306 238 8731 306 457 563
Aktivácia 10 094 3090,00000,000010 7420,0000
Bankové úvery 15 000 8700,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,83991,610,40420,875249,18
Bežné bankové úvery 15 000 8700,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 7 522 813247 0802 730 3561 962 58697 344
Časové rozlíšenie pasív 695 040 4125 08312 5593 009 6390,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,610,02720,02240,29700,9666
Celková tržba 156 029 9500,000096,008 831 0250,0000
Celková tržba v minulom roku 158 260 55896,0018 0397 876 39930,54
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,54040,18640,17000,11400,1059
Celkový dlh 921 838 012212 612 356188 974 448133 362 533125 144 463
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -442 738 973-1 268 529-897 767-15 298 230-1 258 904
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 457 739 8441 268 529897 76715 298 2301 258 904
Čistý cash flow 457 739 8441 268 529897 76715 298 2301 258 904
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 81 950 66811 479 546-20 634 665-35 813 604-15 899 567
Čistý zisk 81 927 48711 479 546-20 634 665-35 816 811-15 899 567
Čistý zisk v minulom roku 44 424 392-20 634 665-23 964 688-2 999 326-121 246
Cudzie zdroje -1 705 825 761-1 140 705 141-1 111 598 638-1 169 866 702-1 181 313 100
Daň z príjmov 23 1810,00000,00003 2070,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 7290,00000,000012 3180,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 23 1810,00000,00003 2070,0000
Dlhodobé pohľadávky 9 600 951119 86588 9690,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3 7140,000047 654 5711 1560,0000
Doba obratu aktív 59 2600,00004 944 935 00355 9560,0000
Doba obratu pohľadávok 3 8850,000047 992 8391 1560,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 7690,0000152 098 9542 2060,0000
EBIT v minulom roku 44 432 120-20 634 665-23 964 688-2 987 008-121 246
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 81 950 66811 479 546-20 634 665-35 813 604-15 899 567
EBITDA 155 224 30112 210 098-20 128 156-28 529 003-13 141 773
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 155 224 30112 210 098-20 128 156-28 529 003-13 141 773
Finančná páka 1,951,191,171,121,11
Finančné účty 457 739 8441 268 529897 76715 298 2301 258 904
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5134-0,8429-0,8547-0,8956-0,9042
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51340,84290,85470,89560,9042
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 155 224 30112 210 098-20 128 156-28 529 003-13 141 773
Krátkodobé pohľadávky 208 225 03373 501 76512 533 80526 995 48462 688 017
Krátkodobé záväzky 99 204 11046 624 26740 004 10951 501 2381 302 343
Materiál 4 747 61353 41913 732395 2551 427
Náklady na predaný tovar 40 705 3235 983 54159 733 77915 721 4813 076 162
Neobežný majetok 2 627 592 6191 206 339 5971 204 255 1791 257 505 5321 199 388 743
Obežný majetok 687 588 754146 735 90493 600 10946 770 755106 971 476
Odpisy 73 296 814730 552506 5097 287 8082 757 795
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 73 296 814730 552506 5097 287 8082 757 795
Osobné náklady 120 458 84411 140 76711 020 51547 064 70010 130 083
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 155 224 30112 210 098-20 128 156-28 529 003-13 141 773
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 22,370,00009 3521,800,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,83221,610,40390,811949,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,73-899,23-1 238-76,47-938,37
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,54040,18640,17000,11400,1059
Rýchla likvidita I. stupeň 0,56560,02720,02240,28060,9666
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,9417,41-9,39-4,67-9,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,9417,41-9,39-4,67-9,52
Služby 50 799 6325 983 54159 733 77915 732 2233 076 162
Stupeň prevádzkovej páky 1,870,0000161,7910,690,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 15 000 8700,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 465 3980,000096,008 520 6300,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 465 3980,000096,008 520 6300,0000
Tržby za vlastné výkony a tovar 156 029 9500,000096,008 831 0250,0000
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 158 260 55896,0018 0397 876 39930,54
Účtovný cash flow 457 739 8441 268 529897 76715 298 2301 258 904
Úročený dlh 15 000 8700,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 1 705 825 7611 140 705 1411 111 598 6381 169 866 7021 181 313 100
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 322 704 1861 353 322 5801 300 585 6451 306 238 8731 306 457 563
Všetky záväzky 921 838 012212 612 356188 974 448133 362 533125 144 463
Výsledok hospodárenia 81 927 48711 479 546-20 634 665-35 816 811-15 899 567
Výsledok hospodárenia po zdanení 81 927 48711 479 546-20 634 665-35 816 811-15 899 567
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 44 424 392-20 634 665-23 964 688-2 999 326-121 246
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 81 927 48711 479 546-20 634 665-35 816 811-15 899 567
Zásoby 6 160 45653 41913 7323 450 2301 427
Záväzky súčet 921 838 012212 612 356188 974 448133 362 533125 144 463
Zisk pred zdanením 91 331 79611 479 546-20 634 665-35 749 182-15 899 567
Zmena Celkovej tržby 0,98590,00000,00531,120,0000
Zmena EBIT 1,84-0,55630,861011,99131,14
Účtovné závierky