Honorárny konzulát Kolumbijskej republiky v Slovenskej republike

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!