Región GRON

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -52 872-3 6120,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 52 8723 6120,00000,0000
Čistý cash flow 49 259737,690,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 50 041-943,250,00000,0000
Čistý zisk 49 830-943,250,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -943,25-4 7830,00000,0000
Daň z príjmov 211,780,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 211,780,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -943,25-4 7830,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 50 041-943,250,00000,0000
EBITDA 49 830-943,250,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 49 830-943,250,00000,0000
Finančné účty 52 8723 6120,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 49 830-943,250,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 49 830-943,250,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 31,990,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,000070,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 5400,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 5400,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 49 259737,690,00000,0000
Výsledok hospodárenia 49 830-943,250,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 49 830-943,250,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -943,25-4 7830,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 49 830-943,250,00000,0000
Zisk pred zdanením 50 041-943,250,00000,0000
Zmena EBIT -53,050,19720,00000,0000