Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -64,55-47,35-152 0350,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 64,5547,35152 0350,00000,0000
Čistý cash flow 17,20-151 988-109,550,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17,2012,22-141,550,00000,0000
Čistý zisk 17,2012,22-141,550,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 12,22-141,55110,740,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,000010,510,00000,0000
EBIT v minulom roku 12,22-141,55121,250,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17,2012,22-141,550,00000,0000
EBITDA 17,2012,22-141,550,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17,2012,22-141,550,00000,0000
Finančné účty 64,5547,35152 0350,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17,2012,22-141,550,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17,2012,22-141,550,00000,0000
Účtovný cash flow 17,20-151 988-109,550,00000,0000
Výsledok hospodárenia 17,2012,22-141,550,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 17,2012,22-141,550,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 12,22-141,55110,740,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 17,2012,22-141,550,00000,0000
Zisk pred zdanením 17,2012,22-141,550,00000,0000
Zmena EBIT 1,41-0,0863-1,170,00000,0000