Fond na podporu umenia

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 342 462-442 675-434 966-290 923-7 150
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 342 462442 675434 966290 9237 150
Čistý cash flow 899 7877 709144 043283 7737 150
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 88 13016 321-163 433122 625-7 524
Čistý zisk 88 13016 182-163 558122 461-7 525
Čistý zisk v minulom roku 16 182-163 558122 461-7 5250,0000
Daň z príjmov 0,0000139,00125,00163,480,5100
Daň z príjmov v minulom roku 139,00125,00164,000,51000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000139,00125,00163,480,5100
Dlhodobé pohľadávky 17 3931 4450,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 49,765,060,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 16 321-163 433122 625-7 5240,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 88 13016 321-163 433122 625-7 524
EBITDA 101 62721 582-161 218123 316-7 462
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 101 62721 582-161 218123 316-7 462
Finančné účty 1 342 462442 675434 966290 9237 150
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 101 62721 582-161 218123 316-7 462
Materiál 22,000,00000,00000,00000,0000
Odpisy 13 4975 4002 340855,0063,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 4975 4002 340855,0063,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 101 62721 582-161 218123 316-7 462
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 7,050,07401,531,8523,83
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 127 574104 22594 027153 353300,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 127 574104 22594 027153 353300,00
Účtovný cash flow 899 7877 709144 043283 7737 150
Výsledok hospodárenia 88 13016 182-163 558122 461-7 525
Výsledok hospodárenia po zdanení 88 13016 182-163 558122 461-7 525
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 16 182-163 558122 461-7 5250,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 88 13016 182-163 558122 461-7 525
Zásoby 22,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 88 13016 321-163 433122 625-7 524
Zmena EBIT 5,40-0,0999-1,33-16,300,0000