Jozef Lukáč

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20132012