Jozef Kišš

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201220102009