Antra Lapina - IK "1 DREAM TEAM"

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!