Jozef Juruš, JUROS.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20122009