Jana Miniariková - D&J Mark

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013

Činnosti firmy
Montáž dodaných plastových okien a dverí v rozsahu voľnej živnosti
Vyhotovovanie reklamných návrhov
Vedenie účtovníctva
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Reklamná, propagačná a výstavná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Fotografické služby a zhotovenie videozáznamov
Výroba darčekových a úžitkových predmetov zo skla, dreva, kovov, textílií..
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení v rozsahu bezpečného napätia (do 50 V)
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Správa bytového a nebytového fondu
Činnosť informátorov a recepčných
Kúpa a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
Administratívne práce
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Poskytovanie služieb internetom
Predaj jedovatých látok a prípravkov a predaj veľmi jedovatých látok
Zabezpečenie vyjadrení a rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných..
Sprostredkovanie žiadostí o úvery pre banky a sporiteľne, zmlúv o stavebnom..
Automatizované spracovanie údajov
Počítačová grafika
Výroba vyhradených technických zariadení - elektrické
Montáž tovaru dodaného zákazníkovi vykonávaná jednoduchými operáciami
Prieskum trhu
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky, dopravných prostriedkov..
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Poradenská služba v oblasti počítačovej techniky
Činnosť účtovných poradcov
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj..
Inštruktor autoškoly
Prevádzkovanie neverejnej kanalizácie vrátane čistiarne odpadových vôd
Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
Leasing
Faktoring a forfaiting
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Záložňa
Skladovanie tovarov s výnimkou verejných skladov
Architekt pre interiér stavby
Zemné, búračské, výkopové práce
Obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácie
Maliarske a natieračské práce
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane..
Montáž žalúzií
Montáž sadrokartónu
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
Poradenská činnosť pre realizáciu programov regionálneho rozvoja v rozsahu voľnej..
Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
Obsluha (vedenie) cudzieho motorového vozidla
Kopírovacie a rozmnožovacie služby
Opatrovateľská služba mimo právny rámec sociálnych služieb
Upratovacie práce
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..