Ľudovít Trnka

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201220112010