David Balický - HS COMPANY

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172009