Ing. Štefan Dzurňák

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162013201220112009