Ing. Laura Vršková - LAURA DESIGN

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!