Pavol Roško

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2009