Peter Bahna

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182016201520142013