Adam-Dent s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 225 650230 92162 50755 84240 530
Bankové úvery 140 244153 0000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,61050,84744,462,602,21
Bežné bankové úvery 12 75612 7560,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000844,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2889-0,3616-0,4659-0,2243-0,6010
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,48670,61412,270,94731,22
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,473,980,32580,34970,7042
Celkové tržby 241 201205 231206 232203 2500,0000
Celkový dlh 175 201184 55815 36114 46916 748
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 125 670136 237-21 964-9 279-14 292
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 57416 76321 9649 27914 292
Čistý cash flow 14 57416 76321 9649 27914 292
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 78129,007 9768 10311 353
Čistý zisk 4 086-783,005 7735 12011 353
Čistý zisk v minulom roku -783,005 7735 12012 4713 702
Cudzie zdroje -50 449-46 363-47 146-41 373-23 782
Daň z príjmov 1 263480,002 2032 9830,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,002 2032 9833 6430,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 263480,002 2032 9830,0000
Dlhodobé bankové úvery 127 488140 2440,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 127 488140 2440,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,2028,8126,7327,6821,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,2028,3925,0126,4921,04
Doba obratu aktív 341,47411,46113,56100,2881,01
Doba obratu pohľadávok 16,2028,8126,7327,6821,04
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000064,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,3148,6317,5617,5923,40
EBIT v minulom roku 29,007 9768 10316 1143 702
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 78129,007 9768 10311 353
EBITDA 26 68115 22419 45823 84830 117
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 26 68115 22419 45823 84830 117
Efektívna daňová sadzba 0,2361-1,580,27620,36810,0000
Finančná páka 4,474,981,331,351,70
Finančné účty 14 57416 76321 9649 27914 292
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2236-0,2008-0,7543-0,7409-0,5868
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,22360,20080,75430,74090,5868
Hrubá marža 0,60510,64180,60340,61720,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 25 38413 71525 10218 64528 008
Krátkodobé pohľadávky 10 70416 16714 71215 41110 528
Krátkodobé záväzky 29 94527 2959 6679 79511 710
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 5281 784424,001 1910,0000
Krytie dlhovej služby 7,7745,860,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,0000206,00
Nákladové úroky 3 432332,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 332,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 95 25873 12576 45877 79866 512
Neobežný majetok 199 582196 98119 40030 37414 660
Obežný majetok 26 06833 94043 10725 46825 026
Obrat aktív 1,070,88713,213,644,51
Obrat neobežného majetku 1,211,0410,366,6912,46
Obrat obežného majetku 9,256,044,667,987,30
Odpisy 16 60313 68710 35410 54313 125
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 60313 68710 35410 54313 125
Osobné náklady 117 007113 776106 001100 6960,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2971 5091 1305 2032 109
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 68912 90416 12715 66324 478
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80170,86380,85180,80270,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,75
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,251,161,171,250,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,031,071,138,85
Pohľadávky z obchodného styku 10 70415 93513 76714 75110 528
Pohotová likvidita II. stupeň 0,59200,82223,792,522,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,46-2,77-2,15-4,46-1,66
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,2550,490,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,62150,66260,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77640,79920,24570,25910,4132
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,473,980,32580,34970,7042
Pridaná hodnota 145 943131 722124 447125 452116 111
Rýchla likvidita I. stupeň 0,34130,41852,270,94731,22
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,5712,120,78940,60670,5561
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,5712,120,78940,60670,5561
Služby 53 26926 31329 90334 14729 255
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 225 650230 92162 50755 84240 530
Spotreba materiálu… 41 98946 81246 55543 65137 257
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 140 244153 0000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 241 201204 847204 292203 250182 623
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00003 3870,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 241 201204 847200 905203 250182 623
Účtovný cash flow 14 57416 76321 9649 27914 292
Úročený dlh 140 244153 0000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 2,560,08730,00000,00000,0000
Vlastné imanie 50 44946 36347 14641 37323 782
Všetky záväzky 175 201184 55815 36114 46916 748
Výsledok hospodárenia 10 0781 5379 10513 30516 992
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 0781 5379 10513 30516 992
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 086-783,005 7735 12011 353
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -783,005 7735 12012 4713 702
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 349-303,007 9768 10314 884
Zásoby 790,001 0106 431778,00206,00
Záväzky 175 201184 55815 36114 46916 748
Záväzky z obchodného styku 2 5281 784424,001 1910,0000
Zisk pred zdanením 5 349-303,007 9768 10314 884
Zmena EBIT 302,790,00360,98430,50293,07
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00003 3860,00000,0000