Global IT Services s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 34 410 78610 151 7476 678 3374 569 7361 862 970
Aktivácia 7 409 3203 926 8492 663 3642 654 928607 469
Bežná likvidita III. stupeň 0,74380,76980,63760,87070,5342
Časové rozlíšenie aktív 167 55622 02624 1944 96310 306
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00003 411
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,15090,0124-0,18660,0878-0,8226
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,941,9822,36-7,7165,26
Celkové tržby 32 874 5404 929 8633 641 3003 831 7090,0000
Celkový dlh 31 265 5916 743 0046 392 4755 250 2641 831 496
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -567 252-92 800-135 085-81 731-23 085
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0075-0,9893-0,7566-0,14830,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 567 25292 800135 08581 73123 085
Čistý cash flow 474 452-42 28553 35459 72723 085
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 401 968-4 151 686-2 223 223-246 9079 645
Čistý zisk -247 255-4 877 118-2 754 875-568 285-28 702
Čistý zisk v minulom roku -4 877 118-2 754 875-568 285-140 306504 422
Cudzie zdroje -3 145 195-3 408 743-285 862680 528-28 063
Daň z príjmov 87 3882 88113 09571 3340,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 88113 09571 334166 2300,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 87 3882 88113 09571 3340,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000010 213173 174
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 274,06264,9183,8596,24328,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 261,86200,8248,4562,41240,42
Doba obratu aktív 497,763 8142 7931 504656,82
Doba obratu pohľadávok 274,06264,9183,8599,60389,60
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 386
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 382,74400,20235,98143,30635,83
EBIT v minulom roku -4 151 686-2 223 223-246 90791 144622 685
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 401 968-4 151 686-2 223 223-246 9079 645
EBITDA 6 523 159-2 161 992-1 155 805694 350341 442
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 523 159-2 161 992-1 155 805694 350341 442
Efektívna daňová sadzba -0,5466-0,0006-0,0048-0,14350,0000
Finančná páka 10,942,9823,36-6,7166,39
Finančné účty 567 25292 800135 08581 73123 085
Hrubá marža 0,36340,21570,25280,53350,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 538 489-2 160 860-1 144 879717 050341 373
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,76890,10490,08450,09530,9681
Krátkodobé pohľadávky 18 945 935705 090200 490292 405931 886
Krátkodobé záväzky 26 459 1471 065 163564 246435 4051 803 448
Krytie dlhovej služby 11,61-2,99-2,232,788,90
Nákladové úroky 561 835722 551518 557250 04438 347
Nákladové úroky v minulom roku 722 551518 557250 04465 220118 263
Náklady na predaný tovar 13 287 157-92 046-47 608-935 315-132 577
Neobežný majetok 14 730 0439 331 8316 318 5684 180 424724 519
Obežný majetok 19 513 187797 890335 575384 3491 128 145
Obrat aktív 0,73330,09570,13070,24270,5557
Obrat neobežného majetku 1,710,10410,13810,26531,43
Obrat obežného majetku 1,291,222,602,890,9177
Odpisy 6 127 4261 990 1241 071 388958 24233 739
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 063 713995 062535 694479 12133 739
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 063 713995 062535 694479 1210,0000
Osobné náklady 6 030 1784 282 9232 801 6641 871 3260,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 5163 9764 6774 0534 796
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3 3723 6881 93715 6294 727
Ostatné záväzky z obchodného styku 327 700556 189224 564142 0620,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 880 171-2 886 994-1 683 487389 9575 037
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0786-1,43-9,640,8351-1,02
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,50484,033,040,91540,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,46
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,980,24830,32851,090,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98260,16950,23760,722534,61
Pohľadávky z obchodného styku 18 102 694534 485115 859189 633681 905
Pohotová likvidita II. stupeň 0,74380,76980,63760,87070,5342
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,6380,61-5,3611,39-1,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,8445-0,05850,10290,23890,6020
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90860,66420,95721,150,9831
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,941,9822,36-7,7165,26
Pridaná hodnota 11 945 7381 063 521920 3642 044 3061 167 850
Primárna platobná neschopnosť 1,431,192,671,230,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0786-1,43-9,640,8351-1,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,79-3,12-5,537,565,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,79-3,12-5,537,565,36
Služby 20 491 6123 639 4852 509 0591 541 819453 690
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 410 78610 151 7476 678 3374 569 7361 862 970
Spotreba materiálu… 204 865195 318106 697177 79421 202
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 7 409 3200,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 25 241 132972 185879 5891 114 5531 035 273
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 237710,006 8335 5620,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 25 232 895971 475872 7561 108 9911 035 273
Účtovný cash flow 474 452-42 28553 35459 72723 085
Úrokové krytie 0,7155-5,75-4,29-0,98750,2515
Vlastné imanie 3 145 1953 408 743285 862-680 52828 063
Všetky záväzky 31 265 5916 743 0046 392 4755 250 2641 831 496
Výsledok hospodárenia 403 970-4 151 406-2 220 360-258 330307 703
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 403 970-4 151 406-2 220 360-258 330307 703
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -247 255-4 877 118-2 754 875-568 285-28 702
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 877 118-2 754 875-568 285-140 306504 422
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -159 867-4 874 237-2 741 780-496 951268 976
Záväzky 31 265 5916 743 0046 392 4755 250 2641 831 496
Záväzky z obchodného styku 25 954 399638 219309 432232 8910,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 25 626 69982 03084 86890 8290,0000
Zisk pred zdanením -159 867-4 874 237-2 741 780-496 951268 976
Zmena EBIT -0,09681,879,00-2,710,0155
Účtovné závierky