Dušan Žemba

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201520142012