4mediX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 822 0661 800 9801 830 0221 828 9172 073 801
Bankové úvery 0,00000,00000,00001 481 1271 481 127
Bežná likvidita III. stupeň 0,77620,03400,03810,00970,0488
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00001 481 1271 481 127
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000015 982
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,05250,02110,00425,231,22
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 12,79-15,62-23,54271,4062,30
Celkové tržby 43 53878 25569 355106 7240,0000
Celkový dlh 1 689 9131 924 1951 911 2201 822 2032 025 311
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 6 935-2 602-339,001 516 2291 520 679
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,00-0,5369-0,2639-0,32680,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -6 9352 602339,00-35 102-39 552
Čistý cash flow -6 9352 602339,00-35 102-39 552
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -43 404-41 058-17 345-33 9191 215
Čistý zisk -43 613-42 018-18 305-34 879-7 002
Čistý zisk v minulom roku -42 018-18 305-34 879-31 76625 120
Cudzie zdroje -132 153123 21581 198-6 714-32 508
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 102297,96367,89316,03195,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 806,17297,96365,95314,39190,95
Doba obratu aktív 17 4708 9139 63111 5242 944
Doba obratu pohľadávok 1 102297,96367,89316,03195,45
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 372
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 3349 52310 0582 149772,41
EBIT v minulom roku -41 058-17 345-33 919-28 37832 082
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -43 404-41 058-17 345-33 9191 215
EBITDA -21 629-19 281-5 62220 576110 683
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -21 629-19 281-5 62220 576110 683
Finančná páka 13,79-14,62-22,54272,4063,79
Finančné účty -6 9352 602339,00-35 102-39 552
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -21 798-19 45236 73920 391109 718
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,07641,071,040,18650,2624
Krátkodobé pohľadávky 114 97060 20569 90450 156137 697
Krátkodobé záväzky 139 1781 924 1951 911 220341 076544 184
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 126 78057 81348 01441 2540,0000
Krytie dlhovej služby -103,490,00000,00000,000013,47
Materiál 0,00000,00000,00000,00001 538
Nákladové úroky 209,000,00000,00000,00008 217
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00002 4286 962
Náklady na predaný tovar 54 60995 18772 85459 233144 815
Neobežný majetok 1 714 0311 735 6381 757 2441 811 3281 974 118
Obežný majetok 108 03565 34272 77817 58999 683
Obrat obežného majetku 0,35241,130,95303,292,58
Odpisy 21 60621 60654 08454 310108 504
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 21 60621 60654 08454 310108 504
Ostatné náklady na finančnú činnosť 169,00171,00154,00185,00965,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000042 5150,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -22 007-20 41235 77919 431101 502
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7757
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,7656-0,9921-0,0647-0,02401,04
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,18220,03530,0049-0,6060-0,1538
Pohľadávky z obchodného styku 84 08060 20569 53549 895134 526
Pohotová likvidita II. stupeň 0,77620,03260,03680,00830,0481
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 19,0647,35239,520,19130,8219
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -33,180,00000,00000,0000-4,81
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,00000,80980,7142
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92751,071,040,99630,9766
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 12,79-15,62-23,54271,4062,30
Pridaná hodnota -16 541-21 436-3 499-1 306112 336
Primárna platobná neschopnosť 1,510,96030,69050,82680,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,33000,34100,2254-5,19-0,2154
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -78,13-99,80-339,9588,5618,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -78,13-99,80-339,9588,5618,30
Služby 43 38879 03456 00252 84648 002
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 822 0661 800 9801 830 0221 828 9172 073 801
Spotreba materiálu… 11 22116 15316 8526 38796 813
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00001 481 1271 481 127
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 38 06873 75169 35557 927257 151
Tržby z predaja tovaru 13 6000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 46873 75169 35557 927257 151
Účtovný cash flow -6 9352 602339,00-35 102-39 552
Úročený dlh 0,00000,00000,00001 481 1271 481 127
Úrokové krytie -207,670,00000,00000,00000,1479
Vlastné imanie 132 153-123 215-81 1986 71432 508
Všetky záväzky 1 689 9131 924 1951 911 2201 822 2032 025 311
Výsledok hospodárenia -43 235-40 887-59 706-33 7342 179
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -43 235-40 887-59 706-33 7342 179
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -43 613-42 018-18 305-34 879-7 002
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -42 018-18 305-34 879-31 76625 120
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -43 613-41 058-17 345-33 919-7 002
Zásoby 0,00002 5352 5352 5351 538
Záväzky 1 689 9131 924 1951 911 2201 822 2032 025 311
Záväzky z obchodného styku 126 78057 81348 01441 2540,0000
Zisk pred zdanením -43 613-41 058-17 345-33 919-7 002
Zmena EBIT 1,062,370,51141,200,0379