GBM systém, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 602 237949 2291 007 6961 012 5561 385 101
Bankové úvery -1 300110 670115 285145 57168 664
Bežná likvidita III. stupeň 1,420,51840,55660,59760,9580
Bežné bankové úvery -1 30065 27665 20664 79468 664
Časové rozlíšenie aktív 275,00334,0014 09559 79848 757
Časové rozlíšenie pasív 0,000020,00-16,000,0000177,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0654-0,7989-1,53-0,24190,0003
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,36-34,8889,1615,042,50
Celkové tržby 784 014140 155272 521205 3870,0000
Celkový dlh 347 439977 225996 535949 418988 773
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 591120 116110 784145 57883 022
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,2185-0,2796-0,1907-1,160,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 52 88536 22458 60541 548-104,00
Čistý cash flow 16 661-22 38117 05715 273-104,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 202 999-38 118-48 830-234 479-112 325
Čistý zisk 171 290-39 193-51 961-237 811-119 752
Čistý zisk v minulom roku -39 193-51 961-237 811-95 2023 094
Cudzie zdroje -254 79828 016-11 177-63 138-396 151
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,002 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000045 39450 07980 7770,0000
Dlhodobé pohľadávky 110 17237 80241 70243 03846 144
Dlhodobý dlh 0,000045 39450 07980 7770,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 277,62476,27185,55522,70295,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 275,58476,27185,55522,70295,09
Doba obratu aktív 1 2632 9441 4353 2771 055
Doba obratu pohľadávok 508,61593,52244,92662,00330,23
Doba obratu zásob 0,000058 05213 3576 1751 166
Doba splácania záväzkov 0,0000162 82534 16118 396534,99
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 657,752 5401 1752 463602,03
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000116 62324 54612 6590,0000
EBIT v minulom roku -38 118-48 830-234 479-92 12612 104
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 202 999-38 118-48 830-234 479-112 325
EBITDA 506 177-32 892-37 433-223 877-110 722
EBITDA marža 0,6456-0,2347-0,1374-1,090,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 506 177-32 892-37 433-223 877-110 722
Finančná páka 2,36-33,8890,1616,043,50
Finančné účty 52 88536 22458 60541 548-104,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 888 328993,00-25 757-39 713-111 838
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,52090,86280,81890,75140,5709
Krátkodobé finančné výpomoci 33 59445 67054 10441 55514 254
Krátkodobé pohľadávky 132 412153 562130 337161 495387 562
Krátkodobé záväzky 313 719819 032825 187760 835790 688
Krytie dlhovej služby 15,96-286,02-17,24-94,38-14,91
Materiál 0,00000,000031 6370,00009 986
Nákladové úroky 31 709115,002 1712 3727 427
Nákladové úroky v minulom roku 115,002 1712 372196,009 010
Náklady na predaný tovar 57 333153 959273 900114 701539 448
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00001 8368 81715 096125 453
Neobežný majetok 1 397429 297440 299451 302501 887
Obežný majetok 600 565519 598553 302501 456834 457
Obrat neobežného majetku 124,620,27410,58230,24990,9551
Obrat obežného majetku 0,28990,22650,46340,22490,5745
Odpisy 18 42822 00622 00622 006487,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 21411 00311 00311 003487,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 21411 00311 00311 0030,0000
Osobné náklady 26 76612 26613 08311 7060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 233,00340,00405,00214,001 472
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4 05017,009 9490,0000356,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 124 779586 631592 936523 5670,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 189 718-17 187-29 955-215 805-119 265
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5966-0,3054-0,2878-0,9502-0,2500
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,7036-0,2928-0,2675-0,9315-0,1890
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,2292-0,3381-0,7471-6,070,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-19,76-1,99-0,1278-0,1114
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,36-2,96-1,34-0,16480,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,58-1,06-0,4990-0,0572-123,35
Pohľadávky z obchodného styku 131 440153 562130 337161 495387 562
Pohotová likvidita II. stupeň 0,53630,20440,21500,30310,4992
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,29-1,25-0,6553-4,133 809
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,5254-194,627,866,44-0,0140
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57691,030,98890,93760,7139
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,36-34,8889,1615,042,50
Pridaná hodnota 116 756-36 274-17 511-1 929-60 072
Primárna platobná neschopnosť 0,94933,824,553,240,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,67231,40-4,65-3,77-0,3023
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,6864-29,71-26,62-4,24-8,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,6864-29,71-26,62-4,24-8,93
Služby 45 42778 819150 01378 178274 485
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 602 237949 2291 007 6961 012 5561 385 101
Spotreba materiálu… 11 90673 304115 07021 427139 510
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 32 294156 340169 389187 12682 918
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 363 256134 789257 455204 961479 376
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 189 16717 1041 06692 1890,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000-7 50013 17215 096151 232
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 174 089125 185243 21797 676328 144
Účtovný cash flow 16 661-22 38117 05715 273-104,00
Úročený dlh 32 294156 340169 389187 12682 918
Úrokové krytie 6,40-331,46-22,49-98,85-15,12
Vlastné imanie 254 798-28 01611 17763 138396 151
Všetky záväzky 347 439977 225996 535949 418988 773
Výsledok hospodárenia 199 182-37 794-58 373-234 264-111 209
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 199 182-37 794-58 373-234 264-111 209
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 171 290-39 193-51 961-237 811-119 752
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -39 193-51 961-237 811-95 2023 094
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 171 290-38 233-51 001-236 851-119 752
Zásoby 305 096292 010322 658255 375400 855
Záväzky 347 439977 225996 535949 418988 773
Záväzky z obchodného styku 124 779586 631592 936523 5670,0000
Zisk pred zdanením 171 290-38 233-51 001-236 851-119 752
Zmena EBIT -5,330,78060,20822,55-9,28
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 477 7340,00000,000080 5700,0000

Činnosti firmy
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
Vedenie účtovníctva
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených..
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
Reklamná činnosť
Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
Prenájom hnuteľných vecí
Prenájom automobilov
Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín suchým spôsobom
Zváračské práce
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Upratovacie práce
Čistenie budov
Maliarske, natieračské a lešenárske práce
Demolácia, búracie práce, príprava staveniska a terénne úpravy
Spracovanie údajov
Inžinierska činnosť a súvisiace poradenstvo
Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
Vykonávanie stierkovacích prác
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej..
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Sprostredkovanie dopravy
Montáž sadrokartónových priečok a podhľadov
Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných..