B-BAU s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420122011
Aktíva 3 129 8504 968 6271 699 3040,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,15091,020,99980,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 430,000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 850 0000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,60-4,14-0,01550,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,88230,12760,00080,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,9632,4719,190,00000,0000
Celkové tržby 2 952 0607 168 9510,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 993 3494 820 1591 615 1500,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -157 468-614 838-1 3040,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 157 468614 8381 3040,00000,0000
Čistý cash flow -457 370614 8381 3040,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 131 85759 532-33 2480,00000,0000
Čistý zisk 100 49144 202-33 2480,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 44 202-12 33711 1900,00000,0000
Cudzie zdroje -286 501-148 468-84 1540,00000,0000
Daň z príjmov 29 77013 4680,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 13 4682 8800,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 29 77013 4680,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 572 787430,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,00217,85321,880,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000217,85321,630,00000,0000
Doba obratu aktív 387,01252,98354,330,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 324,13217,87321,880,00000,0000
Doba obratu zásob 0,00000,000020,430,00000,0000
Doba splácania záväzkov 193,931 589343,260,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,10245,39336,730,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5,641 4200,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 59 532-8 83111 4990,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 131 85759 532-33 2480,00000,0000
EBITDA 197 20474 8299 6190,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 197 20474 8299 6190,00000,0000
Finančná páka 10,9233,4720,190,00000,0000
Finančné účty 157 468614 8381 3040,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 196 45572 9139 6190,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,16560,97000,95030,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 48 5564 278 7311 543 6480,00000,0000
Krátkodobé záväzky 518 3984 819 6951 614 9040,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00004 307 2460,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 123,5640,190,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 5961 8620,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 862626,00309,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 750 5957 073 8351 717 1890,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 975 7131 106 9441 242 5430,00000,0000
Neobežný majetok 350 60974 62884 7980,00000,0000
Obežný majetok 2 778 8114 893 9991 614 5060,00000,0000
Obrat aktív 0,94311,441,030,00000,0000
Obrat neobežného majetku 8,4296,0620,640,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,061,461,080,00000,0000
Obrat zásob 0,00000,000017,860,00000,0000
Odpisy 64 59813 3850,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 32 29913 3850,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 32 2990,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 35 57019 7770,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 749,001 9160,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 15 0670,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 165 08957 587-33 2480,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,664,800,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,012,860,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00004 278 6901 542 4490,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,15091,020,95670,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,6264-0,2415-64,540,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -286,57330,200,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,63690,97010,95050,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,9632,4719,190,00000,0000
Pridaná hodnota 201 24694 97633 2750,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00001,010,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,1164,42167,910,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,1164,42167,910,00000,0000
Služby 1 774 8825 930 958324 5820,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 129 8504 968 6271 699 3040,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,000035 933150 0640,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 951 8417 168 8111 750 4640,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 356 6071 169 5831 374 1210,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 595 2345 999 228376 3430,00000,0000
Účtovný cash flow -457 370614 8381 3040,00000,0000
Úrokové krytie 82,6231,970,00000,00000,0000
Vlastné imanie 286 501148 46884 1540,00000,0000
Všetky záväzky 1 993 3494 820 1591 615 1500,00000,0000
Výsledok hospodárenia 132 60661 444-30 7350,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 132 60661 444-30 7350,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 100 49144 202-33 2480,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 44 202-12 33711 1900,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 130 26157 670-30 7350,00000,0000
Zásoby 0,00000,000069 5540,00000,0000
Záväzky 1 993 3494 820 1591 615 1500,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 15 0674 307 2460,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 130 26157 670-30 7350,00000,0000
Zmena EBIT 2,21-6,74-2,890,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000040 3540,00000,0000