AB Game s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 0,00000,000044 51723 15320 584
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00000,0873-9,65-26,76
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000276,00276,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00001,62-0,1096-0,0117
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,0000-0,33471,240,3010
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,00004,830,08550,0360
Celkové tržby 0,00000,000022 61239 3310,0000
Celkový dlh 0,00000,000036 8871 824715,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,0000-2 462-2 571-233,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-0,79170,03710,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,00002 4622 571233,00
Čistý cash flow 0,00000,0000-12 3632 338233,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,0000-17 4211 940-9 219
Čistý zisk 0,00000,0000-17 9011 460-9 219
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,000013 326-9 219122,00
Cudzie zdroje 0,00000,0000-7 630-21 329-19 869
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000012,31-194,77-295,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00002,150,0000
Doba obratu aktív 0,00000,0000720,05214,86286,18
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000012,31-194,77-295,01
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000026,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000597,4017,4410,76
EBIT v minulom roku 0,00000,000013 326-9 219122,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,0000-17 4211 940-9 219
EBITDA 0,00000,0000-17 3332 021-9 136
EBITDA marža 0,00000,0000-0,76650,05140,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-17 3332 021-9 136
Finančná páka 0,00000,00005,831,091,04
Finančné účty 0,00000,00002 4622 571233,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00000,0000-0,1714-0,9212-0,9653
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,00000,17140,92120,9653
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-17 4211 940-9 219
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,00000,82970,08120,0376
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,0000761,00-20 988-21 219
Krátkodobé záväzky 0,00000,000036 9341 879774,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,000027 19226 85010 730
Neobežný majetok 0,00000,000041 29441 29441 294
Obežný majetok 0,00000,00003 223-18 417-20 986
Obrat aktív 0,00000,00000,50691,701,28
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,54650,95250,6358
Obrat obežného majetku 0,00000,00007,00-2,14-1,25
Osobné náklady 0,00000,000012 69310 3340,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000088,0081,0083,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-17 9011 460-9 219
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,0000-2,350,0685-0,4640
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,0000-2,300,0912-0,4654
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,0000-2,740,82800,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,0000-0,54670,05940,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,45
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-0,36451,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-0,36451,210,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,0000-0,54790,05940,0089
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,0000232,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00000,0873-9,65-26,76
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,00000,6172-9,12-85,27
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,00000,82860,07880,0347
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,00004,830,08550,0360
Pridaná hodnota 0,00000,0000-4 62612 48115 523
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,0000-2,350,0685-0,4640
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,00000,06671,370,3010
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-2,130,9025-0,0783
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-2,130,9025-0,0783
Služby 0,00000,000027 19226 85010 730
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00000,000044 51723 15320 584
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,000022 56639 33126 253
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,000022 56639 33126 253
Účtovný cash flow 0,00000,0000-12 3632 338233,00
Vlastné imanie 0,00000,00007 63021 32919 869
Všetky záväzky 0,00000,000036 8871 824715,00
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-17 3332 021-9 136
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-17 3332 021-9 136
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-17 9011 460-9 219
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,000013 326-9 219122,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,0000-17 4211 940-9 219
Záväzky 0,00000,000036 8871 824715,00
Zisk pred zdanením 0,00000,0000-17 4211 940-9 219
Zmena EBIT 0,00000,0000-1,31-0,2104-75,57