Ľubomír Pavlo - ml.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2013