CALOR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 28 81627 67541 96653 67899 867
Bežná likvidita III. stupeň 0,87790,40540,88431,290,8848
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000255,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,310,1871-3,24-0,9102-1,10
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00910,10840,29530,58790,2133
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 148,31-1,8312,111,675,31
Celkové tržby 239 887260 572262 639283 8030,0000
Celkový dlh 28 62360 93938 76633 60684 051
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -253,00-6 225-10 379-18 269-17 364
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 253,006 22510 37918 26917 364
Čistý cash flow 253,006 22510 37918 26917 364
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 196-6 087-10 85316 3778 513
Čistý zisk -6 196-7 047-11 81312 7688 513
Čistý zisk v minulom roku -7 047-11 81312 7689 9318 890
Cudzie zdroje -193,0033 264-3 200-20 072-15 816
Daň z príjmov 0,0000960,00960,003 6090,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,003 6092 8020,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,003 6090,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00006 633
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,7725,1629,3628,6466,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,935,5015,8625,9650,75
Doba obratu aktív 43,8440,8459,5070,09121,61
Doba obratu pohľadávok 36,7725,1629,3628,6474,36
Doba splácania záväzkov 0,00000,00004 0560,0000125,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,3284,7349,8440,5899,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00001 4270,00000,0000
EBIT v minulom roku -6 087-10 85316 37712 7338 890
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 196-6 087-10 85316 3778 513
EBITDA -6 118-11 079-7 78617 79414 313
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -6 118-11 079-7 78617 79414 313
Finančná páka 149,31-0,832013,112,676,31
Finančné účty 253,006 22510 37918 26917 364
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,00671,20-0,0763-0,3739-0,1584
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0067-1,200,07630,37390,1584
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 19611 979-8 25917 67014 140
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,96512,070,83760,57890,8153
Krátkodobé pohľadávky 24 16317 05020 70421 93254 426
Krátkodobé záväzky 27 81157 41735 15131 07681 423
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 12 06117 76912 3661 7320,0000
Náklady na predaný tovar 184 593196 537211 723218 471237 500
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00003 1630,00000,0000
Neobežný majetok 4 4004 40010 88313 47721 189
Obežný majetok 24 41623 27531 08340 20178 423
Obrat aktív 8,328,946,135,213,00
Obrat neobežného majetku 54,5256,2123,6520,7414,15
Obrat obežného majetku 9,8210,638,286,953,82
Odpisy 0,00000,00002 5941 2972 498
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00002 5941 2972 498
Osobné náklady 60 13254 69854 69344 2970,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 78,00108,00473,00124,00173,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 196-7 047-9 21914 06511 011
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -32,100,2119-3,690,63610,5383
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -6,170,2047-1,590,72460,4616
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,091,081,200,72540,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,000014,450,00000,2620
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,91950,92880,83561,380,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91950,92880,79781,3424,91
Pohľadávky z obchodného styku 22 9563 72811 18419 88141 676
Pohotová likvidita II. stupeň 0,87790,40540,88431,290,8848
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,76285,34-0,3083-1,10-0,9109
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99332,200,92370,62610,8416
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 148,31-1,8312,111,675,31
Pridaná hodnota 55 29450 80145 70161 06662 229
Primárna platobná neschopnosť 0,52544,771,110,08710,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -32,100,2119-3,690,63610,5383
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00910,10840,29530,58790,2133
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,68-5,50-4,981,895,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,68-5,50-4,981,895,87
Služby 40 70245 15747 31336 36840 557
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 28 81627 67541 96653 67899 867
Spotreba materiálu… 143 891151 380161 247182 103196 943
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 239 887258 921257 424279 537299 729
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000011 5830,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00003 1630,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 239 887247 338254 261279 537299 729
Účtovný cash flow 253,006 22510 37918 26917 364
Vlastné imanie 193,00-33 2643 20020 07215 816
Všetky záväzky 28 62360 93938 76633 60684 051
Výsledok hospodárenia -6 118-5 979-10 38016 49711 815
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 118-5 979-10 38016 49711 815
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 196-7 047-11 81312 7688 513
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 047-11 81312 7689 9318 890
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 196-6 087-10 85316 37711 647
Záväzky 28 62360 93938 76633 60684 051
Záväzky z obchodného styku 12 06117 76912 3661 7320,0000
Zisk pred zdanením -6 196-6 087-10 85316 37711 647
Zmena EBIT 1,020,5609-0,66271,290,9576
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00006 4830,00000,00000,0000
Účtovné závierky