Thuban s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 182 580185 931176 797189 450234 108
Bankové úvery 8 96819 60533 63316 8450,0000
Bežná likvidita III. stupeň 4,003,570,81720,72540,6769
Časové rozlíšenie aktív 15,0049,00133,00143,0047,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,214,323,023,325,33
Celkové tržby 60 38290 820163 996444 7670,0000
Celkový dlh 147 534151 008132 824145 557197 147
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 96 17796 96028 22213 8907 866
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 315,002 1465 41111 640819,00
Čistý cash flow -1 831-3 265-6 2299 969819,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 960-3 5505 45910 4022 316
Čistý zisk 373,00-8 749610,005 840-729,00
Čistý zisk v minulom roku -8 749610,005 8405 621265,00
Cudzie zdroje -35 046-34 923-43 973-43 893-36 961
Daň z príjmov 251,00960,00960,001 7390,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 7392 6970,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 251,00960,00960,001 7390,0000
Dlhodobé bankové úvery 8 96819 60533 63316 8450,0000
Dlhodobé zmenky na úhradu 87 52479 5010,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 96 49299 10633 63316 8450,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 102,7569,9063,5044,2252,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 47,0729,2235,9530,7536,88
Doba obratu aktív 1 109784,19433,04156,41240,00
Doba obratu pohľadávok 102,7569,9063,5044,2252,45
Doba obratu zásob 332,05276,59167,3133,4788,08
Doba splácania záväzkov 116,64110,32336,64144,69183,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 90,4774,37240,7498,64170,03
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 107,99104,1991,6138,060,0000
EBIT v minulom roku -3 5505 45910 40210 9685 188
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 960-3 5505 45910 4022 316
EBITDA 3 829-4 1186 55819 3628 892
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 829-4 1186 55819 3628 892
Efektívna daňová sadzba 0,4022-0,12330,61150,22950,0000
Finančná páka 5,215,324,024,326,33
Finančné účty 315,002 1465 41111 640819,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 960-1 9505 45921 4947 061
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,08160,09480,55590,63070,7085
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00008 6858 685
Krátkodobé pohľadávky 16 91116 57325 92753 55651 158
Krátkodobé záväzky 14 89017 63498 285119 478165 856
Krytie dlhovej služby 1,64-0,97151,696,862,92
Materiál 0,00000,000051,0075,0069,00
Nákladové úroky 2 3364 2393 8892 8233 045
Nákladové úroky v minulom roku 4 2393 8892 8232 6504 923
Náklady na predaný tovar 50 95780 055130 390409 532329 217
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 46 59558 345106 565301 398273 996
Neobežný majetok 122 950122 95096 47796 477115 967
Obežný majetok 59 61562 93280 18792 830118 094
Obrat aktív 0,32900,46540,84292,331,52
Obrat neobežného majetku 0,48860,70391,544,583,07
Obrat obežného majetku 1,011,381,864,763,01
Obrat zásob 1,101,322,1810,914,14
Odpisy 0,00000,00000,00009 4904 745
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00004 7454 745
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00004 7450,0000
Osobné náklady 5 5529 18415 13218 3580,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 869,001 0321 0991 0681 831
Ostatné záväzky z obchodného styku 13 78616 65426 74731 4320,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 373,00-8 749610,0015 3304 016
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60881,420,81230,56360,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,640,70621,231,770,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,640,70621,231,175,65
Pohľadávky z obchodného styku 7 7486 92714 67837 24135 974
Pohotová likvidita II. stupeň 1,161,060,32020,50980,2981
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 19,1410,707,06-4,40-45,13
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,7838-0,7702-1,603,530,2690
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,80810,81220,75130,76830,8421
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,214,323,023,325,33
Pridaná hodnota 9 1196 48618 62832 57126 823
Primárna platobná neschopnosť 1,782,401,820,84400,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 38,53-36,6720,257,5222,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 38,53-36,6720,257,5222,17
Služby 4 35417 48629 912101 07347 239
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 182 580185 931176 797189 450234 108
Spotreba materiálu… 8,004 2245 6027 0617 982
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 96 49299 10633 63325 5308 685
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 60 07688 141149 018453 703356 040
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000010 0000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 6000,00001 6000,0000
Tržby z predaja tovaru 60 02586 541149 018441 965353 213
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 51,000,00000,0000138,002 827
Účtovný cash flow -1 831-3 265-6 2299 969819,00
Úročený dlh 96 49299 10633 63325 5308 685
Úrokové krytie 1,27-0,83751,403,680,7606
Vlastné imanie 35 04634 92343 97343 89336 961
Všetky záväzky 147 534151 008132 824145 557197 147
Výsledok hospodárenia 3 829-2 5186 55811 4724 147
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 829-2 5186 55811 4724 147
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 373,00-8 749610,005 840-729,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 749610,005 8405 621265,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 624,00-7 7891 5707 579-729,00
Zásoby 42 38944 21348 84927 63466 117
Záväzky 147 534151 008132 824145 557197 147
Záväzky z obchodného styku 13 78616 65426 74731 4320,0000
Zisk pred zdanením 624,00-7 7891 5707 579-729,00
Zmena EBIT -0,8338-0,65030,52480,94840,4464
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,000011 6890,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,000011 6890,00000,0000