Trnavská ekologická spoločnosť s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 683 234353 145368 788426 221547 562
Bankové úvery 0,000079 689132 489185 28952 800
Bežná likvidita III. stupeň 0,27091,561,631,270,6846
Bežné bankové úvery 0,000052 80052 80052 80052 800
Časové rozlíšenie aktív 1 012957,00234,00255,00255,00
Časové rozlíšenie pasív 694,000,00000,00000,00003 250
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5173-0,7137-0,22240,3509-0,6164
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,05621,362,47-1,830,6121
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 12,113,243,594,266,17
Celkové tržby 214 321209 583175 917190 9850,0000
Celkový dlh 630 458269 840288 526345 147468 387
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -97 604-44 85967 392138 04610 048
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 97 604124 54865 09747 24346 802
Čistý cash flow -26 94459 45117 854-28 44746 802
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -41 19411 82810 3409 97029 145
Čistý zisk -48 3183 043-812,00-3 32513 716
Čistý zisk v minulom roku 3 043-812,00-3 3258 47446 380
Cudzie zdroje -52 082-83 305-80 262-81 074-75 925
Daň z príjmov 960,00961,00961,00963,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 961,00961,00963,002 7280,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00961,00961,00963,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000026 88979 689132 4890,0000
Dlhodobý dlh 0,000026 88979 689132 4890,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 53,5345,8267,5175,0563,96
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 51,1635,1966,1371,6558,00
Doba obratu aktív 1 164636,90765,18817,671 023
Doba obratu pohľadávok 53,5345,8267,5175,0563,96
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000331,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 816,4778,7414,9929,84142,88
EBIT v minulom roku 11 82810 3409 97025 97265 240
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -41 19411 82810 3409 97029 145
EBITDA 202 284149 393148 030147 60279 340
EBITDA marža 0,94380,71280,84150,77280,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 202 284149 393148 030147 60279 340
Efektívna daňová sadzba -0,02030,24006,45-0,40770,0000
Finančná páka 13,124,244,595,267,21
Finančné účty 97 604124 54865 09747 24346 802
Hrubá marža 0,46940,47400,64140,59930,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 201 086149 190147 704147 32479 060
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,70170,12360,01960,03650,1396
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,00004 050
Krátkodobé pohľadávky 31 43025 40732 53939 12034 227
Krátkodobé záväzky 479 41643 6607 22515 55676 459
Krytie dlhovej služby 32,8219,0914,5311,975,14
Nákladové úroky 6 1647 82410 19112 33215 429
Nákladové úroky v minulom roku 7 82410 19112 33214 77018 860
Náklady na predaný tovar 113 710103 04463 08175 81284 087
Neobežný majetok 553 188202 233270 918339 603454 078
Obežný majetok 129 034149 95597 63686 36393 229
Obrat aktív 0,31370,57310,47700,44640,3567
Obrat neobežného majetku 0,38741,000,64930,56020,4301
Obrat obežného majetku 1,661,351,802,202,10
Odpisy 242 280137 370137 370137 37045 790
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 121 14068 68568 68568 68545 790
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 121 14068 68568 68568 6850,0000
Osobné náklady 16 67316 83530 27533 6020,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 198203,00326,00278,00280,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 17 06741 3173 46010 1710,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 193 962140 413136 558134 04559 506
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,92770,0187-0,0038-0,01250,1033
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,32
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,035,903,733,410,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,38850,64420,67310,66942,43
Pohľadávky z obchodného styku 30 03919 51231 87437 34731 036
Pohotová likvidita II. stupeň 0,27091,561,631,270,5952
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,93-1,40-4,502,85-1,62
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4,377,601,75-2,313,03
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92280,76410,78240,80980,8554
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 12,113,243,594,266,17
Pridaná hodnota 100 61199 339112 836114 448111 232
Primárna platobná neschopnosť 0,56822,120,10860,27230,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,92770,0365-0,0101-0,04100,1807
Rýchla likvidita I. stupeň 0,20331,291,080,69110,3427
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,121,811,952,345,90
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,121,811,952,345,90
Služby 87 35584 50544 75262 93153 764
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 683 234353 145368 788426 221547 562
Spotreba materiálu… 26 35518 53918 32912 88130 323
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000079 689132 489185 28956 850
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 214 321202 383175 917190 260195 319
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 214 321202 383175 917190 260195 319
Účtovný cash flow -26 94459 45117 854-28 44746 802
Úročený dlh 0,000079 689132 489185 28956 850
Úrokové krytie -6,681,511,010,80851,89
Vlastné imanie 52 08283 30580 26281 07475 925
Všetky záväzky 630 458269 840288 526345 147468 387
Výsledok hospodárenia -39 99612 02310 66010 23233 550
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -39 99612 02310 66010 23233 550
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -48 3183 043-812,00-3 32513 716
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 043-812,00-3 3258 47446 380
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -47 3584 004149,00-2 36217 851
Zásoby 0,00000,00000,00000,000012 200
Záväzky 630 458269 840288 526345 147468 387
Záväzky z obchodného styku 17 06741 3173 46010 1710,0000
Zisk pred zdanením -47 3584 004149,00-2 36217 851
Zmena EBIT -3,481,141,040,38390,4467