KOMADREX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 10 24310 65010 13010 27710 330
Bankové úvery 0,00000,00001,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00001,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,12-1,13-1,10-1,10-1,10
Celkové tržby 21,001 4690,00000,00000,0000
Celkový dlh 94 28694 461114 188113 186110 947
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -175,00-582,00-61,00-209,00-262,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -11,050,20900,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 175,00582,0062,00209,00262,00
Čistý cash flow 175,00582,0062,00209,00262,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -232,001 267-188,00-126,00-328,00
Čistý zisk -232,00307,00-1 148-1 086-328,00
Čistý zisk v minulom roku 307,00-1 148-1 086-1 206-504,00
Cudzie zdroje 84 04383 811104 058102 909100 617
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
EBIT v minulom roku 1 267-188,00-126,00-246,00-504,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -232,001 267-188,00-126,00-328,00
EBITDA -152,001 343-113,000,0000-255,00
EBITDA marža -7,240,91420,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -152,001 343-113,000,0000-255,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,7577-5,11-7,620,0000
Finančné účty 175,00582,0062,00209,00262,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 8,207,8710,2710,019,74
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -8,20-7,87-10,27-10,01-9,74
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -232,001 267-188,00-126,00-328,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 9,208,8711,2711,0110,74
Krátkodobé pohľadávky 9 0149 0149 0149 0149 014
Krátkodobé záväzky 94 28494 459114 185113 184110 945
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 93 35193 35293 35293 3520,0000
Neobežný majetok 1 0541 0541 0541 0541 054
Obežný majetok 9 1899 5969 0769 2239 276
Ostatné náklady na finančnú činnosť 80,0076,0075,00126,0073,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -232,00307,00-1 148-1 086-328,00
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 8,330,39620,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 8 7148 7148 7148 7148 714
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 480,25144,011 678492,39384,03
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 9,208,8711,2711,0110,74
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,12-1,13-1,10-1,10-1,10
Primárna platobná neschopnosť 10,7110,7110,7110,710,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -620,3070,34-1 0110,0000-435,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -620,3070,34-1 0110,0000-435,09
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 24310 65010 13010 27710 330
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00001,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 175,00582,0062,00209,00262,00
Úročený dlh 0,00000,00001,00000,00000,0000
Vlastné imanie -84 043-83 811-104 058-102 909-100 617
Všetky záväzky 94 28694 461114 188113 186110 947
Výsledok hospodárenia -152,001 343-113,000,0000-255,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -152,001 343-113,000,0000-255,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -232,00307,00-1 148-1 086-328,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 307,00-1 148-1 086-1 206-504,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -232,001 267-188,00-126,00-328,00
Záväzky 94 28694 461114 188113 186110 947
Záväzky z obchodného styku 93 35193 35293 35293 3520,0000
Zisk pred zdanením -232,001 267-188,00-126,00-328,00
Zmena EBIT -0,1831-6,741,490,51220,6508