TREND Consulting, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 19 83516 9899 4713 38614 116
Bežná likvidita III. stupeň 14,1511,575,871,6110,31
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000236,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,02-0,9188-0,8839-1,881,41
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 13,459,714,301,149,55
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,07610,09470,20541,65-3,04
Celkové tržby 18 36223 70125 74724 6590,0000
Celkový dlh 1 4021 4691 6142 10721 050
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 856-14 259-6 945-2 403-9 798
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 85614 2596 9452 4039 798
Čistý cash flow 18 85614 2596 9452 4039 798
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 7368 6237 5375 00114 248
Čistý zisk 2 9137 6636 5774 04112 283
Čistý zisk v minulom roku 7 6636 5774 0417 70916 257
Cudzie zdroje -18 433-15 520-7 857-1 2796 934
Daň z príjmov 823,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 823,00960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00003 536
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000033,1828,7412,857,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000033,1828,7412,857,23
Doba obratu aktív 533,83375,79189,4560,41186,98
Doba obratu pohľadávok 0,000033,1828,7412,8554,07
Doba obratu zásob 1 156414,54643,180,00000,0000
Doba splácania záväzkov 1 656495,09953,250,000019,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,7332,4932,2937,5913,59
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -1,181,6921,260,00000,0000
EBIT v minulom roku 8 6237 5375 0019 36918 277
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 7368 6237 5375 00114 248
EBITDA 3 9038 7957 7275 40818 759
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 9038 7957 7275 40818 759
Finančná páka 1,081,091,212,65-2,04
Finančné účty 18 85614 2596 9452 4039 798
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9293-0,9135-0,8296-0,37770,4912
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92930,91350,82960,3777-0,4912
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 7368 6347 8435 00118 126
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,07070,08650,17040,62230,0727
Krátkodobé pohľadávky 0,00001 5001 437720,00546,00
Krátkodobé záväzky 1 4021 4691 6142 1071 026
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -1,00005,0036,000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00009,55
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00001 965
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000700,002 020
Náklady na predaný tovar 14 21214 74217 71519 24619 404
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 309,001 083618,000,00000,0000
Obežný majetok 19 83516 9899 4713 38613 880
Obrat aktív 0,68370,97131,936,041,95
Obrat obežného majetku 0,68370,97131,936,041,99
Obrat zásob 0,31560,88050,56750,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 167,00161,00484,00407,00633,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 9137 6636 5774 04112 283
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,15800,49380,83713,16-1,77
Podiel EBIT k aktívam 0,18840,50760,79581,481,01
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,18840,50760,79581,481,01
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,20270,55560,95933,911,09
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,95060,83930,73330,70970,6941
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,030,60160,26970,09740,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -2,101,620,86080,00000,4201
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,390,86410,38060,11750,3556
Pohľadávky z obchodného styku 0,00001 5001 437720,00546,00
Pohotová likvidita II. stupeň 13,4510,735,191,4810,31
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9776-1,09-1,13-0,53230,7077
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00004,99
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,07070,08650,17040,62231,49
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,07610,09470,20541,65-3,04
Pridaná hodnota -650,001 759532,001 2138 152
Rentabilita aktív, ROA 0,14690,45110,69441,190,8701
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,15800,49380,83713,16-1,77
Rýchla likvidita I. stupeň 13,459,714,301,149,55
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,35920,16700,20890,38961,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,35920,16700,20890,38961,12
Služby 13 82313 57416 78118 56619 106
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 19 83516 9899 4713 38614 116
Spotreba materiálu… 80,0085,00316,00680,00298,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 56216 50118 54720 45927 556
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000300,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 464,001 510952,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 09814 99117 29520 45927 556
Účtovný cash flow 18 85614 2596 9452 4039 798
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00007,25
Vlastné imanie 18 43315 5207 8571 279-6 934
Všetky záväzky 1 4021 4691 6142 10721 050
Výsledok hospodárenia 3 9038 7958 0275 40818 759
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 9038 7958 0275 40818 759
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 9137 6636 5774 04112 283
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 6636 5774 0417 70916 257
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 7368 6237 5375 00116 161
Zásoby 979,001 2301 089263,000,0000
Záväzky 1 4021 4691 6142 10721 050
Záväzky z obchodného styku -1,00005,0036,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 3 7368 6237 5375 00116 161
Zmena EBIT 0,43331,141,510,53380,7796