RKM International, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132011
Aktíva 240 265234 413171 9730,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 7,275,893,770,00000,0000
Celkové tržby 118 715159 5040,00000,00000,0000
Celkový dlh 33 30940 06545 3780,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 992-3 632-1 6340,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 9923 6321 6340,00000,0000
Čistý cash flow 10 9923 6321 6340,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 25 19057 85348 3820,00000,0000
Čistý zisk 12 60749 22148 3820,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 49 22118 53239 0730,00000,0000
Cudzie zdroje -206 956-194 348-126 5950,00000,0000
Daň z príjmov 12 5838 6320,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 8 6325 4620,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 5838 6320,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 704,92528,11347,950,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 681,57527,18344,350,00000,0000
Doba obratu aktív 738,72536,42354,920,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 704,92528,11347,950,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000146,730,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 101,6391,1093,130,00000,0000
EBIT v minulom roku 57 85323 99439 0730,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 25 19057 85348 3820,00000,0000
EBITDA 25 25657 89664 6110,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 25 25657 89664 6110,00000,0000
Finančná páka 1,161,211,360,00000,0000
Finančné účty 10 9923 6321 6340,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8614-0,8291-0,73610,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86140,82910,73610,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 25 19057 85364 5850,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 229 273230 781168 5940,00000,0000
Krátkodobé záväzky 33 05539 81145 1240,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 8205 7130,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 93 459101 608112 2450,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,00001 7450,00000,0000
Obežný majetok 240 265234 413170 2280,00000,0000
Obrat aktív 0,49410,68041,030,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,0000101,350,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,49410,68041,040,00000,0000
Odpisy 0,00000,00001 7510,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00001 7510,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 66,0043,0026,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 60749 22150 1330,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,57560,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,000036,900,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 221 679230 377166 8510,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 7,275,893,770,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -18,83-53,51-77,480,00000,0000
Pridaná hodnota 25 25657 89664 6120,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,320,69200,70230,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,320,69200,70230,00000,0000
Služby 93 396101 608112 1070,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 240 265234 413171 9730,00000,0000
Spotreba materiálu… 63,000,0000138,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 118 715159 504176 8570,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 118 715159 504176 8570,00000,0000
Účtovný cash flow 10 9923 6321 6340,00000,0000
Vlastné imanie 206 956194 348126 5950,00000,0000
Všetky záväzky 33 30940 06545 3780,00000,0000
Výsledok hospodárenia 25 25657 89662 8600,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 25 25657 89662 8600,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 60749 22148 3820,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 49 22118 53239 0730,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 25 19057 85362 8340,00000,0000
Záväzky 33 30940 06545 3780,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 2 8205 7130,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 25 19057 85362 8340,00000,0000
Zmena EBIT 0,43542,411,240,00000,0000