OASIS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 17 37415 62332 93930 8500,0000
Bežná likvidita III. stupeň 10,887,6439,0034,010,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,92560,8937-0,06460,09570,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 10,88-9,253,51-4,650,0000
Celkové tržby 4 7914 8663 1903 3500,0000
Celkový dlh 1 3621 377596,00622,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 821-10 515-23 246-21 1570,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,36860,37530,66270,65760,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 82110 51523 24621 1570,0000
Čistý cash flow 14 821-12 7312 089-2 8920,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 2362 3112 7102 8250,0000
Čistý zisk 1 7661 8262 1142 2030,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 8262 1142 2032 4000,0000
Cudzie zdroje -16 012-14 246-32 343-30 2280,0000
Daň z príjmov 470,00485,00596,00622,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 485,00596,00622,00677,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 470,00485,00596,00622,000,0000
Doba obratu aktív 1 3241 1723 7693 3610,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 103,76103,2968,1967,770,0000
EBIT v minulom roku 2 3112 7102 8253 0770,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 2362 3112 7102 8250,0000
EBITDA 4 7917 4212 7103 8750,0000
EBITDA marža 1,00001,530,84951,160,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 7917 4212 7103 8750,0000
Finančná páka 1,091,101,021,020,0000
Finančné účty 14 82110 51523 24621 1570,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9216-0,9119-0,9819-0,97980,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92160,91190,98190,97980,0000
Hrubá marža 1,00001,00000,84951,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 7917 4212 7103 8750,0000
Krátkodobé záväzky 1 3621 377596,00622,000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,0000480,000,00000,0000
Neobežný majetok 2 5535 1089 6939 6930,0000
Obežný majetok 14 82110 51523 24621 1570,0000
Obrat neobežného majetku 1,880,95260,32910,34560,0000
Odpisy 2 5555 1100,00001 0500,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 5552 5550,0000525,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00002 5550,0000525,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 3216 9362 1143 2530,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,85310,67300,70570,68580,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,09-2,620,6549-0,86330,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,880,95230,00003,190,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,09-2,620,6549-0,86330,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 10,887,6439,0034,010,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,081,12-15,4810,450,0000
Pridaná hodnota 4 7914 8662 7103 3500,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 10,887,6439,0034,010,0000
Služby 0,00000,0000480,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 37415 62332 93930 8500,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 7914 8663 1903 3500,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00004 8660,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 7910,00003 1903 3500,0000
Účtovný cash flow 14 821-12 7312 089-2 8920,0000
Vlastné imanie 16 01214 24632 34330 2280,0000
Všetky záväzky 1 3621 377596,00622,000,0000
Výsledok hospodárenia 2 2362 3112 7102 8250,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 2362 3112 7102 8250,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 7661 8262 1142 2030,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 8262 1142 2032 4000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 2362 3112 7102 8250,0000
Záväzky 1 3621 377596,00622,000,0000
Zisk pred zdanením 2 2362 3112 7102 8250,0000
Zmena EBIT 0,96750,85280,95930,91810,0000