ALEX 1. s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 281 357281 203220 696187 86676 312
Bežná likvidita III. stupeň 0,63570,55391,120,79047,69
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000647,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000349,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,37150,36780,87360,50085,10
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,52330,59950,46330,51380,0745
Celkové tržby 138 767127 916113 387106 9650,0000
Celkový dlh 96 649105 40069 87163 7605 266
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 029-34 469-46 277-26 904-25 504
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 02934 46946 27726 90425 504
Čistý cash flow 28 02934 46946 27726 90425 504
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 30432 61334 80733 69819 304
Čistý zisk 8 90624 97826 71925 88619 304
Čistý zisk v minulom roku 24 97826 71925 88627 52315 668
Cudzie zdroje -184 708-175 803-150 825-124 106-70 697
Daň z príjmov 2 8737 3177 6367 5940,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 3177 6367 5947 8320,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8737 3177 6367 5940,0000
Dlhodobé pohľadávky 3 0631 3441 344259,00234,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,6443,5139,7151,2562,30
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,8241,7339,4750,4362,30
Doba obratu aktív 774,04802,39710,43642,29316,07
Doba obratu pohľadávok 56,0647,3544,0452,1363,27
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000047,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 207,55267,42170,51183,6720,73
EBIT v minulom roku 32 61334 80733 69835 35516 108
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 30432 61334 80733 69819 304
EBITDA 29 16948 36146 75241 32133 928
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 16948 36146 75241 32133 928
Finančná páka 1,521,601,461,511,08
Finančné účty 28 02934 46946 27726 90425 504
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6565-0,6252-0,6834-0,6606-0,9264
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65650,62520,68340,66060,9264
Hrubá marža 0,74520,77250,68980,62780,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 40 92047 92046 31640 91732 784
Krátkodobé pohľadávky 17 31615 24912 33614 99015 042
Krátkodobé záväzky 75 44493 71952 97053 7235 005
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 4561 7701 2211 6440,0000
Krytie dlhovej služby 55,56152,08103,43189,550,0000
Nákladové úroky 525,00318,00452,00218,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 318,00452,00218,000,0000440,00
Náklady na predaný tovar 29 25829 09535 17439 61338 658
Neobežný majetok 230 335227 949160 174145 14734 885
Obežný majetok 51 02253 25460 52242 71940 780
Obrat aktív 0,47160,45490,51380,56831,15
Obrat neobežného majetku 0,57600,56120,70790,73552,53
Obrat obežného majetku 2,602,401,872,502,16
Odpisy 19 50015 30711 5097 2247 603
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 50015 30711 5097 2247 603
Osobné náklady 69 96547 44627 88222 3720,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 249,00441,00436,00404,001 144
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 28 40640 28538 22833 11026 907
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67650,48010,35650,33320,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,28
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,482,082,813,000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,161,571,992,276,51
Pohľadávky z obchodného styku 12 29414 62412 26014 75215 042
Pohotová likvidita II. stupeň 0,60100,53051,110,77987,69
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,59-5,10-3,26-4,61-2,77
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 53,39108,39102,38123,410,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,52330,59950,46330,51380,0745
Pridaná hodnota 103 41698 82178 21367 14849 467
Rýchla likvidita I. stupeň 0,37150,36780,87360,50084,76
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,312,181,491,540,1552
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,312,181,491,540,1552
Služby 13 71510 50518 96224 26314 318
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 281 357281 203220 696187 86676 312
Spotreba materiálu… 15 54318 59016 21215 35024 340
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 138 674127 916113 387106 76188 125
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 132 674127 916113 387106 76188 125
Účtovný cash flow 28 02934 46946 27726 90425 504
Úrokové krytie 23,44102,5677,01154,580,0000
Vlastné imanie 184 708175 803150 825124 10670 697
Všetky záväzky 96 649105 40069 87163 7605 266
Výsledok hospodárenia 12 55333 05435 24334 09726 325
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 55333 05435 24334 09726 325
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 90624 97826 71925 88619 304
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 24 97826 71925 88627 52315 668
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 77932 29534 35533 48025 183
Zásoby 2 6142 192565,00566,000,0000
Záväzky 96 649105 40069 87163 7605 266
Záväzky z obchodného styku 1 4561 7701 2211 6440,0000
Zisk pred zdanením 11 77932 29534 35533 48025 183
Zmena EBIT 0,37730,93701,030,95311,20
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 1160,00000,00000,00000,0000