KOV - PAPER s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 136 75674 55093 20946 14178 027
Bežná likvidita III. stupeň 0,82550,67650,68641,501,90
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1669-0,1426-0,0213-0,6717-0,6302
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,14230,08020,00900,33210,8203
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,022,395,232,581,12
Celkové tržby 392 651379 364212 157217 6050,0000
Celkový dlh 102 71552 58678 25233 27041 252
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 317-3 132-318,00-8 646-23 176
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 6833 132318,008 64623 176
Čistý cash flow 5 6833 132318,008 64623 176
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 1099 9225 061-14 029-8 351
Čistý zisk 12 0777 0073 241-15 775-8 351
Čistý zisk v minulom roku 7 0073 241-15 775-9 2842 638
Cudzie zdroje -34 041-21 964-14 957-12 871-36 775
Daň z príjmov 3 9282 7421 343995,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 7421 343995,001 1560,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 9282 7421 343995,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,4116,5821,5819,1121,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,3715,9217,8818,8417,81
Doba obratu aktív 127,2871,80160,3877,9663,52
Doba obratu pohľadávok 25,4116,5821,5819,1121,47
Doba obratu zásob 0,00007,6026,5541,873,96
Doba splácania záväzkov 0,000048,8482,6657,3524,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,1637,6360,5943,9923,00
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000022,4426,7241,860,0000
EBIT v minulom roku 9 9225 061-14 029-7 1272 799
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 1099 9225 061-14 029-8 351
EBITDA 37 71833 57915 481-4 518-1 538
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 37 71833 57915 481-4 518-1 538
Finančná páka 4,023,396,233,582,12
Finančné účty 5 6833 132318,008 64623 176
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 36 43130 83913 192-5 373-1 543
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,29200,52410,37780,56430,3621
Krátkodobé finančné výpomoci 10 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 27 29817 22012 54311 31326 374
Krátkodobé záväzky 39 92839 06835 21226 03728 254
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 17 42617 95111 38219 0030,0000
Krytie dlhovej služby 362,67194,1032,45-6,020,0000
Nákladové úroky 104,00173,00477,00751,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 173,00477,00751,001 001161,00
Náklady na predaný tovar 327 263325 014182 326195 861423 402
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000291 947155 479165 707372 219
Neobežný majetok 95 53848 12169 0397 17524 436
Obežný majetok 41 21826 42924 17038 96653 591
Obrat aktív 2,875,082,284,685,75
Obrat neobežného majetku 4,107,883,0730,1118,35
Obrat obežného majetku 9,5114,348,785,548,37
Obrat zásob 0,000048,0413,758,7292,11
Odpisy 20 32220 9178 1318 6565 503
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 32220 9178 1318 6565 503
Osobné náklady 23 10916 98210 5559 2260,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2872 7402 289855,005,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 32 39927 92411 372-7 119-2 848
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,27420,31900,2167-1,23-0,2271
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,16640,27960,0873-0,6978-0,1678
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,813,182,822,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,491,421,591,134,54
Pohľadávky z obchodného styku 12 22116 53510 38911 15321 884
Pohotová likvidita II. stupeň 0,66060,52090,36520,76661,75
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,99-7,01-47,03-1,49-1,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 54,6418,100,666711,510,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75110,70540,83950,72110,5287
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,022,395,232,581,12
Pridaná hodnota 64 91753 97129 80120 17524 968
Primárna platobná neschopnosť 1,431,091,101,700,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,35480,31900,2167-1,23-0,2271
Rýchla likvidita I. stupeň 0,11380,08020,00900,33210,8203
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,721,575,05-7,36-26,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,721,575,05-7,36-26,82
Služby 7 4927 8925 8576 3859 715
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 136 75674 55093 20946 14178 027
Spotreba materiálu… 319 77125 17520 99023 76941 468
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 392 180378 985212 127216 036448 370
Tržby z predaja tovaru 0,0000377 932203 294196 645437 043
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 392 1801 0538 83319 39111 327
Účtovný cash flow 5 6833 132318,008 64623 176
Úročený dlh 10 0000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 154,8957,3510,61-18,680,0000
Vlastné imanie 34 04121 96414 95712 87136 775
Všetky záväzky 102 71552 58678 25233 27041 252
Výsledok hospodárenia 17 39612 6627 350-13 174-7 041
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 39612 6627 350-13 174-7 041
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 0777 0073 241-15 775-8 351
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 0073 241-15 775-9 2842 638
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 0059 7494 584-14 780-7 046
Zásoby 8 2376 07711 30919 0074 041
Záväzky 102 71552 58678 25233 27041 252
Záväzky z obchodného styku 17 42617 95111 38219 0030,0000
Zisk pred zdanením 16 0059 7494 584-14 780-7 046
Zmena EBIT 1,621,96-0,36081,97-2,98