STARS real s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 8 7414 7490,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,033,250,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,49-2,070,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,033,250,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,49321,070,00000,00000,0000
Celkové tržby 12 0220,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 2 8872 4590,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 741-4 7490,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 7414 7490,00000,00000,0000
Čistý cash flow 8 7414 7490,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 268779,000,00000,00000,0000
Čistý zisk 1 768779,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 7954 0250,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -5 854-2 2900,00000,00000,0000
Daň z príjmov 499,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 506,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 499,000,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 265,39264,840,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000096,970,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 87,6581,370,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 3014 0250,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 268779,000,00000,00000,0000
EBITDA 2 3721 0530,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 3721 0530,00000,00000,0000
Finančná páka 1,492,070,00000,00000,0000
Finančné účty 8 7414 7490,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6697-0,48220,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66970,48220,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 2681 0120,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 2 8871 4590,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 6240,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 2 3720,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1,00000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 9 5355 4920,00000,00000,0000
Obežný majetok 8 7414 7490,00000,00000,0000
Obrat aktív 1,381,380,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,381,380,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 104,0041,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 768779,000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,72710,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,72710,72560,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,033,250,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6697-0,48220,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 8 7410,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,33030,51780,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,49321,070,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 2 4871 0530,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,033,250,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,222,340,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,222,340,00000,00000,0000
Služby 8 5975 4490,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 7414 7490,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 938,0043,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 0226 5450,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 0226 5450,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 8 7414 7490,00000,00000,0000
Úrokové krytie 2 2680,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 5 8542 2900,00000,00000,0000
Všetky záväzky 2 8872 4590,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 2 3721 0530,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 3721 0530,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 768779,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 7954 0250,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 2671 0120,00000,00000,0000
Záväzky 2 8872 4590,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 1 6240,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 2671 0120,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,98570,19350,00000,00000,0000